Aktualitások

Kiemelt témák
Címlap

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság értesíti azon ügyfeleit, akik  magasabb összegű családi pótlékban, illetve fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülnek, hogy a  Magyar Államkincstár által 2010. július 1-jével 5 éves időtartamra kiállított kedvezmény igénybevételére jogosító hatósági igazolvány érvényessége 2015. június 30-ával lejárt.

Az új hatósági igazolványokat az ONYF Családtámogatási Főosztálya postai úton küldte meg az érintettek részére.

Kérjük, hogy azon Ügyfeleink, akiknek a kedvezmény igénybevételére jogosító hatósági igazolványa még nem érkezett meg, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Családtámogatási Főosztályának címén:

 / Budapest 1919 / levélben jelezzék azt.

Kérjük továbbá, hogy a levélben személyes adataikat, TAJ számukat, és érvényes lakcímüket feltüntetni szíveskedjenek.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

          Családtámogatási Főosztály

 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2015. április 1-jétől hatályos –– rendelkezései alapján 2015. április 1. napjától a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati keresetkiegészítéssel, valamint a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: ONYF) lett.

A Magyar Államkincstártól 2015. április 1-jén az ONYF-hez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében 2015. április 1-jétől a Kincstár jogutódja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

Budapest, 2015. március 31.

 

A honlap tartalmának teljeskörű megjelenítéséhez javasoljuk a Mozilla Firefox,  valamint az Internet Explorer 10, vagy annál újabb böngésző programok használatát.

Hivatal menüpontban az ONYF hivatali adatairól tájékozódhat, az Ügyintézés alatt találhatja meg az eligazodást segítő ügyintézési tájékoztatókat, fogalmakat, gyakori kérdésekre adott válaszokat, valamint az ügyfélszolgálatok elérhetőségeit. ANyomtatványok menüpont alatt kitöltheti az online nyomtatványokat vagy letöltheti magának a keresett nyomtatványt, majd otthon kinyomtatva, kitöltve beküldheti a hivatalba. A Dokumentumok menüpontból elérheti a legfontosabb jogszabályokat, ágazati statisztikai adatokat, valamint kiadványainkat. AHirdetmények menüpontot választva a legutolsó hirdetményeinket olvashatja el.

Gyakori kérdések