Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátások visszafizetésére kötelező határozatok alapján fennálló tartozások rendezésére mind egyösszegű teljesítés, mind részletfizetés esetén a továbbiakban elsősorban átutalás útján van lehetőségük.

 

A fizetési kötelezettséget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 10032000-01457443-00000000 számú családtámogatási ellátások folyósítási számla elnevezésű számlaszámra kell teljesíteni.

 

Amennyiben tartozásukat postai befizetés útján kívánják rendezni, készpénzátutalási-megbízást a csekkigenyles@onyf.hu email címre, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1919 Budapest postacímre küldött levelükkel igényelhetnek. A borítékra szíveskedjenek ráírni, hogy „CSEKKIGÉNYLÉS”.

 

Kérjük, hogy igénylés során feltétlenül tüntessék fel nevüket, TAJ számukat és pontos postacímüket!

 

 

                                                                       Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság